Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Kho sát đ nhim khun và kh năng kháng kháng sinh ca Escherichia coli phân lp trong thc phm
Tác giả: Huỳnh Lê Trung, Cao Hữu Nghĩa (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Lp trình silverlight 3.0 expression blend 3 /
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Phương Lan, ,
Mô tả vật lý: 308tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
SQL Server 2005-Lp trình th tc và hàm /
Tác giả: Phạm Hữu Khang chủ biên, Đoàn Thiện Ngân hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 349 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
K thut lp trình ng dng C#.net toàn tp : T.1 /
Tác giả: Phương Lan, Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 488 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dng ng dng Web vi JSP, Servlet, JavaBeans /
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 338 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Xây dng ng dng Web bng PHP và MySQL /
Tác giả: Phạm Hữu Khang chủ biên, ,
Mô tả vật lý: 382 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đánh giá kh năng đi kháng ca mt s chng Trichoderma vi nm gây bnh l c r trên cây rau /
Tác giả: Lê Thị Mỹ Dung, Phạm Hữu Nhượng (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 131tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Microsoft SQL Server 2008 Qun tr cơ s d liu. Tp 1 /
Tác giả: Phạm Hữu Khang (chủ biên), Phương Lan (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 213tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lp trình VB6 : Giáo trình nhp môn /
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, Đoàn Thiện Ngân, ,
Mô tả vật lý: 432 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.362
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lp trình web bng PHP 5.3 và cơ s d liu My SQL 5.1. T. 2 /
Tác giả: Phạm Hữu Khang (chủ biên), Phương Lan (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 297tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn