Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Ví d và bài tp Visual Basic .Net lp trình hưng đi tưng /
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 424 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Giáo trình Lp trình Web bng ASP 3.0 /
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 496 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
K thut lp trình ng dng C#.net /
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 352 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
C# 2005 :
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 424 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lp trình ng dng chuyên nghip SQL Server 2000 :
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 496 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lp trình VB6 :
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 432 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.362
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
K thut lp trình ng dng chuyên nghip Visual Basic.net :
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 584 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
K thut lp trình ng dng C#.net toàn tp :
Tác giả: Phương Lan,
Mô tả vật lý: 488 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
K thut lp trình ng dng C#.net :
Tác giả: Phương Lan,
Mô tả vật lý: 486 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Xây dng ng dng Web vi JSP, Servlet, JavaBeans /
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 338 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn