Trang 1 trong 32 kết quả
Sắp xếp theo
Ký c lch s hi chiến Trưng Sa nhng con ngưi bt t /
Tác giả: Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Thị Nguyên (biên soạn),
Mô tả vật lý: 407tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Gii pháp nâng cao hiu qu cho vay đi vi h sn xut ti Ngân hàng nông nghip và phát trin nông
Tác giả: Nguyễn Hoàng Anh Thơ, Phạm Hải Nam(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Din biến cht lưng nưc mt và nhng nguyên nhân làm thay đi cht lưng nưc trong h thng thy
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến, Hoàng Hưng giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 148 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích quy trình thc hin th tc hi quan đin t ti công ty c phn K Ngh Thc Phm Vit
Tác giả: Hoàng Thị Mỹ Dung, Hà Thị Ngọc Oanh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 81 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Truyn thơ Nôm Tày hai tác phm Bioóc L và Th Đan /
Tác giả: Hoàng Triều Ân (Sưu tầm, khảo cứu và dịch),
Mô tả vật lý: 207tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045369326
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đánh giá thc trng và đ xut bin pháp qun lý s dng thuc bo v thc vt trong sn xut rau
Tác giả: Phạm Văn Hoàng, Nguyễn Thị Hai (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.1792
ISBN: 1241810010
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
K thut lp trình ng dng C#.net toàn tp : T.1 /
Tác giả: Phương Lan, Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 488 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Mt s gii pháp nhm hoàn thin chính sách tài chính ca công ty xut nhp khu nông lâm -Hi sn
Tác giả: Phạm Ngọc Hoàng, ,
Mô tả vật lý: 63 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.151
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát và ci to trm x lý nưc thi ca nhà máy chế biến tinh bt khoai M Kim Yến - Tây Ninh
Tác giả: Phạm Hoàng Chương, Vũ Hải Yến(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Hin trng qun lý cht thi rn công nghip nguy hi trên đa bàn TP. Biên Hoà /
Tác giả: Phạm Châu Lan Anh, Nguyễn Hoàng Hùng giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn