Trang 1 trong 33 kết quả
Sắp xếp theo
Tng quan v Staphylococcus aureus và đ xut bin pháp phòng nga lây nhim trên thc phm /
Tác giả: Nguyễn Trần Hải Hoàng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mch giao tiếp vi thiết b đc mã vch s dng vi điu khin AT89C51 /
Tác giả: Nguyễn Phi Hải,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hin trng qun lý cht thi rn công nghip nguy hi trên đa bàn TP. Biên Hoà /
Tác giả: Phạm Châu Lan Anh,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế mch đu cui vin thông /
Tác giả: Phạm Minh Việt,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
K năng tìm vic /
Tác giả: Võ Xuân Tuyên,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hi Phòng thành Hoàng và l phm /
Tác giả: Ngô Đăng Lợi,
Mô tả vật lý: 290tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786049172311
Bộ sưu tập: Sách tham kho
K thut lp trình ng dng C#.net toàn tp :
Tác giả: Phương Lan,
Mô tả vật lý: 488 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
K thut lp trình ng dng C#.net :
Tác giả: Phương Lan,
Mô tả vật lý: 486 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
C# 2005 :
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 424 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lp trình VB6 :
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 432 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.362
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn