Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Cm nang kinh doanh Harvard k năng ra quyết đnh =
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 173tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 9786045831748
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Quyn lc, tm nh hưng và sc thuyết phc /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Cm nang kinh doanh harvard - qun lý thi gian =
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 175tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 650.11
ISBN: 9786045851425
Bộ sưu tập: Sách tham kho
To chế phm dit sâu khoang Spodoptera litura t dch nuôi cy vi khun Serratia marcescens SH1 /
Tác giả: Lê Thị Ngọc Dung,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 579.34
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tài chính dành cho ngưi qun lý /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.152
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tuyn dng và đãi ng ngưi tài /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.311
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các k năng qun lý hiu qu /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 360 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Qun lý s thay đi và chuyn tiếp /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.409
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun lý hiu sut làm vic ca nhân viên =
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 167 tr. : , sơ đ ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3125
ISBN: 9786045858738
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun lý tính sáng to và đi mi /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.401
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn