Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s các gii pháp nâng cao hiu qu qun tri nhân s ti công ty TNHH Xây Dng - TM Hà Thanh /
Tác giả: Phạm Phi Yên,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Bin pháp nâng cao hiu qu qun tr ngun nhân lc ti công ty TNHH đu tư thương mi Đn Phú
Tác giả: Phạm Phi Yên,
Mô tả vật lý: 91 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Bin pháp nâng cao hiu qu qun tr nhân s ti công ty TNHH Uyên Khang /
Tác giả: Phạm Ngọc Anh Thư,
Mô tả vật lý: 63 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích chi phí sn xut kinh doanh, tính giá thành và tình hình thc hin giá thành sn phm
Tác giả: Nguyễn Hồ Yến Linh,
Mô tả vật lý: 81 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
MT S BIN PHÁP NÂNG CAO HIU QU QUN TR NHÂN S CÔNG TY TNHH SX-TM VINH PHÚC /
Tác giả: Trần Quốc Toản,
Mô tả vật lý: 69 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Bin pháp nâng cao hiu qu qun tr ngun nhân lc ti công ty American Home /
Tác giả: Ngô Đắc Thành,
Mô tả vật lý: 69 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn