Trang 1 trong 3652 kết quả
Sắp xếp theo
H thng hóa các văn bn pháp lut quy đnh vic mua sm, s dng tài sn và vic thu, chi ca các
Tác giả: Bộ tài chính, ,
Mô tả vật lý: 800 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 343.02
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến quá trình trích ly tinh du t cây ngi cu (Artemisia vulgaris
Tác giả: Phan Phú Thắng, Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích thiết kế h thng thông tin và xây dng chương trình thi trc nghim môn Toán ti trưng
Tác giả: Trần Thị Bình An, Nguyễn Thị Hạnh, Văn Như Bích (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
D báo din biến cht lưng môi trưng đ xut gii pháp công ngh phc hi môi trưng bãi chôn lp
Tác giả: Phan Đức Thịnh, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s tc làm M ca ngưi Mưng vùng Mưng Lang (Phú Yên - Sơn La) : Tp 2 /
Tác giả: Lò Xuân Dừa, Trần Văn Phấn (chủ biên),
Mô tả vật lý: 462tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786045395943
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Mu hp đng thiết kế - thi công - đu thu xây dng công trình dùng trong vic son tho, đàm phán
Tác giả: Vũ Việt Vân (sưu tầm và biên soạn),
Mô tả vật lý: 610 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 692.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng khi thc hin các th tc hành chính
Tác giả: Phan Võ Lâm Giang , Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế và cài đt phn mm h tr qun lý "Kế toán hành chính s nghip" ti phòng tài chính -
Tác giả: Đinh Như Cường, ,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn