Trang 1 trong 313 kết quả
Sắp xếp theo
Factors influencing e - customer satisfaction case study from Viet Nam /
Tác giả: Van Minh Canh,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Auditing the effectiveness of lean manufacturing in driving operation performance in Viet Nam /
Tác giả: Nguyen Van Hung,
Mô tả vật lý: 159tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
The determinants of employee job satisfaction at HUTECH /
Tác giả: Kieu Lan Huong,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Improving customer satisfaction of bank for investment and development of Vietnam - Ho Chi Minh City
Tác giả: Tran Duc Tien,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Evaluation of customer satisfaction in using vinaphone network a case study of Cu Chi district, Ho
Tác giả: Nguyen Van Tan,
Mô tả vật lý: 121tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Factors affecting purchase decision of high-end apartments in Ho Chi Minh city /
Tác giả: Ngo Huynh Giang,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Exploring the factors affect on customers satisfaction /
Tác giả: Nguyen Thi Kim Anh,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Determinants influencing career choices of adolescents and young employees in Ho Chi Minh city /
Tác giả: Dinh Thi Nguyen Phuong,
Mô tả vật lý: 65tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 331.702
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Enhance the satisfaction of employees in VietBank /
Tác giả: Ho Thi Minh Thu,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
The relationship between human resource practices and employee retention in Bac Lieu Power company /
Tác giả: Nguyen Thi Kim Dinh,
Mô tả vật lý: 37tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn