Trang 1 trong 529 kết quả
Sắp xếp theo
Factors affecting purchase decision of high-end apartments in Ho Chi Minh city /
Tác giả: Ngo Huynh Giang,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
The relationship between human resource practices and employee retention in Bac Lieu Power company /
Tác giả: Nguyen Thi Kim Dinh,
Mô tả vật lý: 37tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Evaluation of customer satisfaction in using vinaphone network a case study of Cu Chi district, Ho
Tác giả: Nguyen Van Tan,
Mô tả vật lý: 121tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu tính d b tn thương do biến đi khí hu và đ xut các gii pháp phát trin bn vng
Tác giả: Mai Xuân Phán,
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Improving customer satisfaction of bank for investment and development of Vietnam - Ho Chi Minh City
Tác giả: Tran Duc Tien,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Employees satisfaction of information system administration at Ho Chi Minh city tax departmeng /
Tác giả: Nguyen Le Tieu Ngoc,
Mô tả vật lý: 43tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến s gn bó ca ngưi lao đng trong công ty c phn kết cu kim loi và lp
Tác giả: Vũ Thúy Hằng,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích hiu qu s dng vn ti các công ty ngành thc phm và đ ung niêm yết trên sàn giao
Tác giả: Nguyễn Thanh Minh,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.152
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nhà khoa hóa trưng đi hc khoa hc t nhiên /
Tác giả: Phạm Văn Trường,
Mô tả vật lý: 123 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Auditing the effectiveness of lean manufacturing in driving operation performance in Viet Nam /
Tác giả: Nguyen Van Hung,
Mô tả vật lý: 159tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn