Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng s dng dch v Limousine ca khách
Tác giả: Trần Đình Thiện,
Mô tả vật lý: 112 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao s hài lòng ca ngưi np thuế v cht lưng dch v hành chính thuế ti chi cc thuế qun
Tác giả: PhanThị Như Hoa,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp hoàn thin công tác qun tr ri ro trong hot đng cho vay ti ngân hàng TMCP Nam Vit /
Tác giả: Phạm Lê Kha,
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.1753
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp ci thin hot đng kinh doanh th thanh toán ti Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn
Tác giả: Bùi Thị Mỹ Huyền,
Mô tả vật lý: 9tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.178222
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp hoàn thin công tác qun lý an toàn v sinh lao đng ti công ty TNHH xây dng & thương
Tác giả: Đỗ Thu Trúc,
Mô tả vật lý: 131tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp nâng cao cht lưng dch v đào to ti Trưng Cao đng Vin Đông /
Tác giả: Phan Thị Lệ Thu,
Mô tả vật lý: 123tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp hoàn thin hot đng chăm sóc khách hàng ti Ngân hàng TMCP đu tư và Phát trin Vit Nam
Tác giả: Phạm Văn Huy,
Mô tả vật lý: 103tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp hoàn thin qun tr ngun nhân lc công ty CP TV-TM-DV Đa c Hoàng Quân đến năm 2020 /
Tác giả: Nguyễn Trương Quốc Cường,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến quyết đnh thuê nhà tr ca sinh viên trưng đi hc Công ngh thành ph H
Tác giả: Trần Trung Hiếu,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp phát trin tín dng đi vi doanh nghip nh và va ti chi nhánh ngân hàng tmcp đu tư và
Tác giả: Võ Khắc Sao,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.742
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn