Trang 1 trong 165 kết quả
Sắp xếp theo
Personal property law /
Tác giả: Bridge M, G, ,
Mô tả vật lý: xxxiv, 317 pages ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 346.42047
ISBN: 9780198743071 (HB)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Transnational commercial law :
Tác giả: Goode Royston Miles,
Mô tả vật lý: lxvii, 705 pages : , illustrations ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN: 9780198735441 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Foundations of clinical research :
Tác giả: Portney Leslie Gross, ,
Mô tả vật lý: xix, 892 pages : , illustrations (some color), map ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 610.724
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Key notes on plastic surgery /
Tác giả: Richards Adrian M, ,
Mô tả vật lý: p. ;
Ký hiệu phân loại: 617.9
ISBN: 9781444334340 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Campbell's core orthopaedic procedures /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 455 pages : , color illustrations ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 617.5
ISBN: 0323357636
Bộ sưu tập: Sách đin t
Single best answers in surgery /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxii, 442 pages ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 617.0076
ISBN: 9781444175974
Bộ sưu tập: Sách đin t
General medical conditions in the athlete /
Tác giả: Cuppett Micki, ,
Mô tả vật lý: xv, 524 pages : , illustrations (some color) ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 617.1027
ISBN: 9780323059213
Bộ sưu tập: Sách đin t
Progress in lens and cataract research :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 181 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: W1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Devita, Hellman, and Rosenberg's cancer :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xlv, 2234 pages : , illustrations (some color) ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 616.99
ISBN: 1451192940 (hardback)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Medical complications in physical medicine and rehabilitation /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: ix, 294 p. : , illustrations ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 617.103
ISBN: 1936287412
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn