Trang 1 trong 42 kết quả
Sắp xếp theo
Soil engineering :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 272 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 631.433
ISBN: 8189729969
Bộ sưu tập: Sách đin t
Compact clinical guide to arrhythmia and 12-lead ekg interpretation :
Tác giả: Goldsworthy Sandra,
Mô tả vật lý: xi, 138 pages ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.128
ISBN: 0826198465
Bộ sưu tập: Sách đin t
Saunders Q & A review for the NCLEX-RN examination /
Tác giả: Silvestri Linda Anne,
Mô tả vật lý: xix, 684 pages ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.73076
ISBN: 1455753734 (paperback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham kho
A nurse's step-by-step guide to transitioning to the professional nurse role /
Tác giả: Thomas Cynthia M, ,
Mô tả vật lý: xxi, 181 pages : , illustrations ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.73069
ISBN: 9781940446233
Bộ sưu tập: Sách đin t
Mastering pharmacogenomics :
Tác giả: Lea Dale Halsey,
Mô tả vật lý: xxvi, 235 pages : , illustrations ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 9781938835704 (print : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Saunders comprehensive review for the NCLEX-RN examination /
Tác giả: Silvestri Linda Anne, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 1160 p.,, ill., port. +, 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
Ký hiệu phân loại: 610.73076
ISBN: 9781437708257 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
The nerdy nurse's guide to technology /
Tác giả: Wilson Brittney,
Mô tả vật lý: xv, 192 pages ; , 23 c
Ký hiệu phân loại: WY 16.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Nursing theories & nursing practice /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xix, 544 pages : , illustrations ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 610.7301
ISBN: 9780803633124 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Fundamentals of nursing care :
Tác giả: Burton Marti,
Mô tả vật lý: xxxiii, 1007 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 610.73
ISBN: 9780803639744 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Practice-based clinical Inquiry in nursing for DNP and PhD research :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xv, 263 pages : , illustrations ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: WY 20.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn