Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Hacking a Terror Network :
Tác giả: Rogers Russ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 1928994989
Bộ sưu tập: Sách đin t
Security assessment :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxiv, 429 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1932266968
Bộ sưu tập: Sách đin t
The hacker's guide to OS X :
Tác giả: Bathurst Rob, ,
Mô tả vật lý: x, 235 pages : , illustrations ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781597499507
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nessus network auditing
Tác giả: Beale Jay, ,
Mô tả vật lý: 1 v.
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1597492086
Bộ sưu tập: Sách đin t
Hacking a terror network
Tác giả: Rogers Russ,
Mô tả vật lý: xviii, 364 s. : , ill. , 1 CD-ROM
Ký hiệu phân loại: 303.625
Bộ sưu tập: Sách đin t
Cybercrime and espionage :
Tác giả: Gragido Will, ,
Mô tả vật lý: xv, 254 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 364.168
ISBN: 1597496138
Bộ sưu tập: Sách đin t
Cyber warfare :
Tác giả: Andress Jason, ,
Mô tả vật lý: xxvii, 289 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 355.3
ISBN: 1597496375
Bộ sưu tập: Sách đin t
Nessus network auditing /
Tác giả: Beale Jay, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (1 volume)
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 9781597492089
Bộ sưu tập: Sách đin t
Network security evaluation using the NSA IEM
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1597490350
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH