Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
A course on Borel sets /
Tác giả: Srivastava S, M, ,
Mô tả vật lý: xvi, 261 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Interaction of Shock Waves
Tác giả: Srivastava R, S, ,
Mô tả vật lý: XII, 324 p. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 531
ISBN: 9789401044745 (print)
Bộ sưu tập: Sách đin t
A course on Borel sets /
Tác giả: Srivastava S, M, ,
Mô tả vật lý: xvi, 261 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 511.32
ISBN: 0387984127
Bộ sưu tập: Sách đin t
Facebook application development with Graph API cookbook
Tác giả: Srivastava Shashwat, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource ([6], iv, 350 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 9781849690928
Bộ sưu tập: Sách đin t
Power plant engineering
Tác giả: Raja A, K, ,
Mô tả vật lý: xix, 470 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 621.3121
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
A course on mathematical logic /
Tác giả: Srivastava S, M, ,
Mô tả vật lý: x, 140 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN: 0387762752
Bộ sưu tập: Sách đin t
Theory and applications of fractional differential equations /
Tác giả: Kilbas A, A, ,
Mô tả vật lý: xv, 523 p. : , ill. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 0444518320
Bộ sưu tập: Sách đin t
Text mining :
Tác giả: Sahami Mehran, ,
Mô tả vật lý: xxx, 290 p., [8] p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 006.312
ISBN: 9781420059403
Bộ sưu tập: Sách đin t
Etiology and Morphogenesis of Congenital Heart Disease
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: XII, 383 p. 109 illus., 99 illus. in color. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 616.12043
ISBN: 9784431546276 (print)
Bộ sưu tập: Tài liu truy cp m
Clean data
Tác giả: Squire Megan, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (272 pages) : , illustrations (some color), graphs.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781785284014
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn