Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế và chế to thiết b t đng đo đ tăng nhit ca cun dây đng cơ chế đ làm vic không
Tác giả: Võ Văn Hoàng,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và chế to thiết b t đng đo đ rung hưng trc và hưng kính ca trc đng cơ qut bàn
Tác giả: Tạ Công Quý,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và chế to mô hình t đng đo đưng kính đnh răng trong và đ sâu các l bt vít ca đng
Tác giả: Nguyễn Hùng Hậu,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết b t đng kim tra đ bn dng c đin dân dng theo TCVN 6188-1 :
Tác giả: Tạ Công Quý,
Mô tả vật lý: 117 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn