Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thin công tác đào to phát trin ngun nhân lc ti ngân hàng thương mi c phn Ngoi thương
Tác giả: Đồng Thanh Long, Tạ Thị Kiều An ( Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 122tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp hoàn thin công tác đánh giá năng lc làm vic ca nhân viên và đào to nhân s ti công
Tác giả: Lê Thanh Thụy Ý, Tạ Thị Kiều An (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến đng lc ging dy ca giáo viên bc trung hc cơ s ti qun 8 thành ph
Tác giả: Lê Hữu Tiến, Tạ Thị Kiều An (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp m rng th trưng thiết b khoa hc ca công ty TNHH thiết b khoa hc vit khoa đến năm
Tác giả: Trần Ngọc Kiên , Tạ Thị Kiều An (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 136 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.83
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Xây dng chiến lưc kinh doanh cho công ty TNHH Đu tư & Kinh doanh siêu th Á Châu đến năm 2020 /
Tác giả: Tạ Nguyễn Thanh Thuận , Tạ Thị Kiều An (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao năng lc cnh tranh ca công ty TNHH xi măng Holcim Vit Nam đến năm 2020 /
Tác giả: Phạm Quang Thành, Tạ Thị Kiều An (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao năng lc cnh tranh ca khách sn Phương Nam đến năm 2020 /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tú, Tạ Thị Kiều An (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn