Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Tính toán thiết kế công trình ngm /
Tác giả: Trần Thanh Giám,
Mô tả vật lý: 367 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn