Trang 1 trong 32 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu, đ xut mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu ca qun lý môi trưng cho các doanh
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kết ni tuyến-đim du lch đ phát trin tài nguyên du lch sinh thái huyn đo Phú Quc-tnh Kiên
Tác giả: Lê Thị Vu Lan,
Mô tả vật lý: 166 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Phm Thái Bưng /
Tác giả: Trần Nam Hải,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
NG DNG GIS QUY HOCH DU LCH SINH THÁI TNH BÌNH THUN /
Tác giả: Nguyễn Đặng Minh Tuyền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu và đ xut các bin pháp nâng cao hiu qu qun lý cht thi rn nguy hi ca công ty xi
Tác giả: Kiều Thị Lê Nga,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư phm thái bưng /
Tác giả: Trần Nam Hải,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu mô hình phc v tính tóan thiết kế h thng x lý nưc thi cho nhà máy dt Khatoco -
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá cht lưng nưc mt th xã Cao Lãnh và đ xut các bin pháp qun lý thích hp /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 105 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán và thiết kế h thng x lý nưc thi công ty chế biến thy sn sông đc - cà mau /
Tác giả: Trần Nguyên Sử,
Mô tả vật lý: 126 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Ph luc :
Tác giả: Nguyễn Việt Thái,
Mô tả vật lý: 75 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn