Trang 1 trong 207 kết quả
Sắp xếp theo
Công tác qun tr ngun nhân lc ti công ty CP Xây dng - Thương mi - Dch v vn ti Quý Phát và
Tác giả: Lê Thị Hoàng Oanh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư phm thái bưng /
Tác giả: Trần Nam Hải,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán Nguyên vt liu - công c dng c ti Công ty TNHH Vn Ti Quc Tế Nam Vit. /
Tác giả: Trần Phước Thọ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá ri ro sc khe ca vic chơi bóng ti sân c nhân to đến sc khe ca cu th /
Tác giả: Lê Quang Khoa,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.702
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
So sánh, đánh giá cht lưng cuc sng (quaility of life, QoL) ngưi dân ti qun 1 và qun 7 da
Tác giả: Bùi Thị Ái Như,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu, đ xut mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu ca qun lý môi trưng cho các doanh
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Establishing an ecolabeling scheme for industrial product categories developing countries :
Tác giả: Thai Van Nam,
Mô tả vật lý: 190tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun án Tiến sĩ
Nghiên cu kh năng loi b đ đc, đ màu và cod trên mt s ngun nưc mt bng bt khô xương rng
Tác giả: Nguyễn Thị Tiên,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Đánh giá hin trng s dng đt và đ xut gii pháp quy hoch s dng đt hp lý đến năm 2020 ti
Tác giả: Huỳnh Tuấn Tú,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.7317
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích hin trng ô nhim không khí do hot đng giao thông ti thành ph H Chí Minh & đ xut
Tác giả: Huỳnh Phan Thùy Trang,
Mô tả vật lý: 179tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 363.7392
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn