Trang 1 trong 304 kết quả
Sắp xếp theo
Quy trình dng nhà sàn c ca ngưi Thái Đen mưng Thanh (tnh Đin Biên) /
Tác giả: Tòng Văn Hân (sưu tầm, biên dịch, giới thiệu), ,
Mô tả vật lý: 367tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 392.3609597
ISBN: 786047000999
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu kh năng x lý ASEN trong nưc ngm ca xương rng bà trên các mu nưc nhân to. ng
Tác giả: Phan Văn Trường, Thái Văn Nam (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát nh hưng ca chì ( Pb) trong bùn thi phát sinh t trm x lý nưc thi nhà máy acquy đng
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dương , Thái Văn Nam(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Văn bn hưng dn thc hin Bo v môi trưng trong qun lý phát trin đô th nông thôn và đu tư
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 215 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 344.046
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn