Trang 1 trong 32 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hin trng s dng đt và đ xut gii pháp quy hoch s dng đt hp lý đến năm 2020 ti
Tác giả: Huỳnh Tuấn Tú,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.7317
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kho sát hin trng, kh năng thích ng ca ngưi dân và đ xut các gii pháp đi vi vn đ ngp
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hạnh,
Mô tả vật lý: .tr ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Áp dng tiêu chun ISO/IEC 17025 vào qun lý phòng thí nghim khoa Môi trưng-Đi hc K Thut Công
Tác giả: Thái Thụy Hồng Nhung,
Mô tả vật lý: 184 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng và đ xut bin pháp qun lý, s dng thuc bo v thc vt trong sn xut rau
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 632.95
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá hiên trng, khoanh vùng rò r và đ xut các gii pháp qun lý cht lưng nưc ti thành
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Minh,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.168
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích kim kê cht thi công nghip và đánh giá ri ro ca cht thi ô nhim đến ngưi lao đng
Tác giả: Nguyễn Trần Trung,
Mô tả vật lý: tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Chiến lưc phát trin d lch sinh thái huyn Cn Gi Tp.HCM đến năm 2020 /
Tác giả: Nguyễn Văn Chính,
Mô tả vật lý: tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích hin trng ô nhim không khí do hot đng giao thông ti thành ph H Chí Minh & đ xut
Tác giả: Huỳnh Phan Thùy Trang,
Mô tả vật lý: 179tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 363.7392
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kho sát hin trng, kh năng thích ng ca ngưi dân và đ xut các gii pháp đi vi vn đ ngp
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hạnh,
Mô tả vật lý: 115 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 363.34936
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu kh năng loi b đ đc, đ màu và cod trên mt s ngun nưc mt bng bt khô xương rng
Tác giả: Nguyễn Thị Tiên,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn