Trang 1 trong 31 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu xây dng h thng qun lý tích hp ISO 14001 ti công ty thuc sát trùng Vit Nam /
Tác giả: Cao Thị Tâm,
Mô tả vật lý: 127 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Bưc đu áp dng h thng qun lý tích hp tiêu chun ISO 9001 :
Tác giả: Nguyễn Phan Xuân Quyên,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Phm Thái Bưng /
Tác giả: Trần Nam Hải,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca các đc cht trong bùn đáy kênh rch ti TP.HCM lên quá trình sinh trưng
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 188 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Điu tra hin trng môi trưng sng và đ xut các bin pháp qun lý môi trưng khu dân cư thành ph
Tác giả: Trình Thiên Phương,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế h thng x lý nưc thi nhà máy giy Tân Mai (Công sut 10.000 m3 / ngày đêm) /
Tác giả: Nguyễn Văn Nam,
Mô tả vật lý: 99 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng h thng qun lý môi trưng theo tiêu chun iso 14001 :
Tác giả: Thi Kính Trung,
Mô tả vật lý: 169 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu kh năng áp dng htqlmt theo tiêu chun iso 14001 :
Tác giả: Phan Nhật Nan,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Bưc đu áp dng h thng qun lý môi trưng theo tiêu chun iso 14001 :
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo,
Mô tả vật lý: 135 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu tính kh thi vic dán nhãn sinh thái cho nganh may mc, áp dng thí đim ti công ty may
Tác giả: Phạm Hồng Nhật,
Mô tả vật lý: 155 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn