Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Gii pháp phát trin dch v ngân hàng đin t (E-Banking) ti ngân hàng thương mi c phn k
Tác giả: Phan Sĩ Thắng Lợi,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.10285
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng đi vi dch v đin thoi di đng
Tác giả: Nguyễn Duy Phong,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
H thng qun tr khách hàng ca nhà cung cp dich v Internet /
Tác giả: Hồ Dân Thắng,
Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 004.678
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu s hài lòng ca ngưi tiêu dùng đi vi thái đ phc v và cht lưng dch v ca ca
Tác giả: Nguyễn Minh Thi,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến cht lưng dch v k thut ti trung tâm Dch v K thut chi
Tác giả: Phan Quý Tân,
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đo lưng s hài lòng ca sinh viên trưng Đi hc Tôn Đc Thng v cht lưng dch v đào to ti
Tác giả: Lương Thanh Triều,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao cht lưng dch v bưu chính ti bưu đin tnh Long An /
Tác giả: Dương Quốc An,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao s hài lòng ca khách hàng v cht lưng dch v ca công ty du lch Đt Nưc Vit /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 118tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca khách du lch v cht lưng dch v du lch cng
Tác giả: Tô Nguyễn Duy Minh,
Mô tả vật lý: 144tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến vic vn dng kế toán qun tr trong các công ty dch v công ích trên đa
Tác giả: Phạm Thị Ánh Hồng,
Mô tả vật lý: 129 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn