Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến cht lưng dch v k thut ti trung tâm Dch v K thut chi
Tác giả: Phan Quý Tân, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu s hài lòng ca ngưi tiêu dùng đi vi thái đ phc v và cht lưng dch v ca ca
Tác giả: Nguyễn Minh Thi, , , [và những người khác], Lê Đức Thắng (GVHD),
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng đi vi dch v đin thoi di đng
Tác giả: Nguyễn Duy Phong, Phan Văn Thăng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các gii pháp nhm nâng cao công tác qun tr ngun nhân lc ti công ty c phn dch v và xây dng
Tác giả: Lương Xuân Hoàng, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đo lưng s hài lòng ca sinh viên trưng Đi hc Tôn Đc Thng v cht lưng dch v đào to ti
Tác giả: Lương Thanh Triều, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp nâng cao cht lưng dch v tic hi ngh ti Trung tâm Hi ngh tic cưi
Tác giả: Đỗ Thị Hồng Phú, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 112tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp nâng cao cht lưng dch v chăm sóc khách hàng ti công ty đin lc C Chi - Tp.
Tác giả: Trần Huy Bình, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 106 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn