Trang 1 trong 42 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán doanh thu, chi phí và xác đnh kết qu kinh doanh ti công ty TNHH Kaiser Vit Nam /
Tác giả: Trần Thị Hồng Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu quy trình sn xut bánh Crackers go lc - ht sen. /
Tác giả: Lê Thị Hồng Gấm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế trm x lý nưc cp cho xã M Hòa Hưng TP.Long Xuyên tnh An Giang, công sut
Tác giả: Trần Thị Thu Hà,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát hin trng và đ xut gii pháp qun lý môi trưng d án xây dng khu trung tâm thương mi
Tác giả: Phạm Xuân Hồng Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Quan nim thm m trong văn hc Vit Nam /
Tác giả: Hoàng Thị Hồng Hà,
Mô tả vật lý: 199tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.922
ISBN: 9786045371213
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đánh giá hin trng và đ xut gii pháp phát trin cây xanh đưng ph trên đa bàn qun Nam T
Tác giả: Lê Thị Hồng Nhung,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đc đim ngh thut ca văn xuôi Vit Nam cui nhng năm 80 - đu nhng năm 90 ca thế k XX :
Tác giả: Hoàng Thị Hồng Hà,
Mô tả vật lý: 207tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786047346176
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hoàn thin công tác qun lý ngun nhân lc ti công ty c phn cơ khí - xây dng giao thông
Tác giả: Trần Thị Thu Hồng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán tp hp chi phí sn xut và tính giá thành phm xây lp ti Công ty TNHH dch v xây dng k
Tác giả: Trần Hồng Thiên Duyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu sn xut mt đông đu đ /
Tác giả: Trần Thị Thu Hà,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn