Trang 1 trong 162 kết quả
Sắp xếp theo
ng dng mt s cht điu hòa sinh trưng thc vt đ tăng s lưng chi cây chè giai đon thu
Tác giả: Nguyễn Thái Sơn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Th nghim lên men rưu vang t bưi. /
Tác giả: Kim Thị Mai Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao hiu qu vic thc hin th tc hi quan đin t đi vi hàng hóa xut nhp khu thương mi
Tác giả: Nguyễn Đan Tuyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Quy trình hot đng và đnh hưng chiến lưc phát trin ca công ty TNHH Ngân V Dương (NYD) trong
Tác giả: Đỗ Thị Quế Hương,
Mô tả vật lý: 78 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích mt s mô hình Franchise thành công và đ xut gii pháp nhm phát trin h thng
Tác giả: Hồ Thị Thu Hòa,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Văn hóa m thc Vit Nam /
Tác giả: Nguyễn Thị Huế,
Mô tả vật lý: 860tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.109
ISBN: 9786049282270
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kinh tế vi mô /
Tác giả: Phan Đình Nguyên,
Mô tả vật lý: 166tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hóa phân tích /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sách tham kho pháp lut v thương mi hàng hóa và dch v /
Tác giả: Đào Thị Thu Hằng,
Mô tả vật lý: 237tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN: 9786047335619
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Quy đnh pháp lut hưng dn hành ngh dch v kế toán /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 343.5970340263
ISBN: 9786045730928
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn