Trang 1 trong 27 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế h thng x lý nưc thi phân xưng sn xut gm /
Tác giả: Dược Đức Lộc ( Ths Lâm Vĩnh Sơn ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nâng cao hiu qu kinh doanh ca Nam Trung Vit LOGISTICS corporation /
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Đào ( Ths Lê Văn Hiền ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca nưc thi chăn nuôi đến vi sinh vt nưc /
Tác giả: Dương Huỳnh Anh ( Ths Trần Thị Mai Phương ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu ofdm trong wimax /
Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế đưng ôtô qua hai đim T-N /
Tác giả: Trần Chí Nhân,
Mô tả vật lý: 30 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin hot đng kinh doanh xut khu hàng hóa ti công ty TNHH sn xut công nghip Viet
Tác giả: Phạm Nguyễn Yến Sương ( Ths Hà Ngọc Minh ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nhm hoàn thin công tác lp d toán sn xut kinh doanh ti cty DUTCH LADY Vit
Tác giả: Lê Thị Phương Anh ( Ths Trịnh Ngọc Anh ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mô hình máy ct t đng /
Tác giả: ThS, Trần Viết Thắng,
Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế đưng qua 2 đim V-T /
Tác giả: ThS, Nguyễn Lê Việt,
Mô tả vật lý: 302 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phát trin công ngh 3D trong lĩnh vc qung cáo vi VietGraphics /
Tác giả: Hồ Yến Ni ( Ths Hà Ngọc Minh ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn