Trang 1 trong 499 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao s hài lòng ca ngưi np thuế v cht lưng dch v hành chính thuế ti chi cc thuế qun
Tác giả: PhanThị Như Hoa,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Vai trò ca ngân hàng thương mi trong tiến trình hình thành và vn hành thi trưng chng khoán Vit
Tác giả: Vũ Nhất Linh,
Mô tả vật lý: 65 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng đi vi dch v th thanh toán ca
Tác giả: Lê Diễm Phương,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nhng bng chng lch s và cơ s pháp lý v ch quyn ca Vit Nam trên hai qun đo Hoàng Sa và
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 415tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 320.1509597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kế toán các nghip v thanh toán ti công ty chế biến thc phm xut khu Hùng Vương /
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Hồng,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Cơ s thiết kế máy xây dng /
Tác giả: Trương Quốc Thành,
Mô tả vật lý: 355 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 690.0284
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phc v bung /
Tác giả: Đặng Thanh Vũ,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 647.94
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế và mô phng cung cp đin xí nghip nha Đô Thành /
Tác giả: Vũ Hoàng Thùy Trang,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti y ban Nhân dân thành ph Vũng Tàu,
Tác giả: Vũ Đăng Khoa,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghip v thanh toán quc tế /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo,
Mô tả vật lý: 347tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn