Trang 1 trong 51 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu tình hình tiêu th sn phm gch đt sét nung ti công ty c phn đu tư & xây dng Tin
Tác giả: Chu Thị Hồng Lý,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng và mt s gii pháp nhm thúc đy hot đng kinh doanh xut nhp khu ti công ty c phn
Tác giả: Trần Tiến Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu và thiết kế các chc năng trong nhà tin ích hơn /
Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cung cp đin công ty liên doanh xi măng Hà Tiên 2 - Cn Thơ /
Tác giả: Lê Minh Đạt,
Mô tả vật lý: 139tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Xây dng và lp đt h thng x lý cht thi nguy hi ti khu công nghip Hoàn Gia-Long An /
Tác giả: Mai Tiến Dũng,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kho sát hot tính chng oxy hóa và gim đưng huyết ca các loi cao chiết t mt s loi go
Tác giả: Lương Thị Ngọc Hân,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.725
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
V cơ khí /
Tác giả: Vũ Tiến Đạt,
Mô tả vật lý: 271tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 604.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kho sát h thng phát đin gió s dng máy đin cm ng ngun kép DFIG (Doubly - Fed Induction
Tác giả: Phạm Tiến Đạt,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.312136
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Cu tin và chính sách tin t Vit Nam /
Tác giả: Trần Thọ Đạt,
Mô tả vật lý: 194tr ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 332.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Chính tr Trung Quc trong quá trình tri dy và nhng vn đ đt ra cho Vit Nam :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 231tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 320.53230951
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn