Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Kho sát đánh giá hin trng công ngh x lý nưc thi bnh vin Bình Dân khu điu tr k thut cao.
Tác giả: Trương Hồ Toàn,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế trm x lý nưc thi công ty Con heo vàng KCN Long Hu - Long An, công sut
Tác giả: Võ Thị Hồng Nguyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và chế to thiết b t đng đo đ rung hưng trc và hưng kính ca trc đng cơ qut bàn
Tác giả: Tạ Công Quý,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các yếu t tác đng đến kết qu hc tp ca sinh viên chính quy khoa QTKD trưng ĐH công ngh TP.H
Tác giả: Trương Kì Luân,
Mô tả vật lý: 103tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 378
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Đánh giá hin trng và đ xut các gii pháp nâng cao hiu qu công tác qun lý môi trưng ti các
Tác giả: Mai Công Tài,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.731
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các yếu t nh hưng đến s hài lõng ca sinh viên trưng đi hc công nghip thc phm Tp. H Chí
Tác giả: Nguyễn Thị Hậu,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn