Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá các yếu t tác đng đến mc đ hài lòng ca sinh viên đi vi các dch v h tr sinh viên
Tác giả: Lương Văn Thành Công, Phan Thị Minh Châu (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Xây dng qui trình phân compost t phế phm cây thanh long huyn Châu Thành, tnh Long An /
Tác giả: Huỳnh Nhựt Trường, Thái Văn Nam (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 631.875
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng h thng thông tin ,môi trưng h tr qun lý nưc thi khu chế xut tân thun /
Tác giả: Lê Ngọc Châu, Bùi Tá Long giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 110 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Cơ s d liu : Bài tp & bài gii tham kho /
Tác giả: Nguyễn Gia Tuấn Anh, Trương Châu Long, ,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn