Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dng h thng thông tin ,môi trưng h tr qun lý nưc thi khu chế xut tân thun /
Tác giả: Lê Ngọc Châu,
Mô tả vật lý: 110 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Xây dng qui trình phân compost t phế phm cây thanh long huyn Châu Thành, tnh Long An /
Tác giả: Huỳnh Nhựt Trường,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 631.875
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá các yếu t tác đng đến mc đ hài lòng ca sinh viên đi vi các dch v h tr sinh viên
Tác giả: Lương Văn Thành Công,
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii phu sinh lý :
Tác giả: Đinh Quế Châu,
Mô tả vật lý: 314tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 612
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Cơ s d liu :
Tác giả: Nguyễn Gia Tuấn Anh,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn