Trang 1 trong 181 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu, đ xut các gii pháp qun lý cht lưng môi trưng cho các chng cư trên đa bàn qun
Tác giả: Nguyễn Thị Cát Tường,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu vic s dng rơm,r to ra các sn phm môi trưng. /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu hin trng qun lý rác thi sinh hot ti Tp. Vũng Tàu và đ xut các bin pháp nâng cao
Tác giả: Phan Trương quốc Tồn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu hin trng và đ xut gii pháp bo v môi trưng trưc và sau mùa bão lũ ti huyn Đi
Tác giả: Nguyễn Văn Dương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư cao cp Hùng Vương PLAZA /
Tác giả: Trương Thị Ái Phương,
Mô tả vật lý: 155 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu các giao thc đnh tuyến và cu hình giao thc OSPF /
Tác giả: Trương Ngọc Bảo,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu vn hành đm bo n đnh trong th trưng đin cnh tranh /
Tác giả: Tô Trí Thức,
Mô tả vật lý: 60tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.7932
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu mc đ nh hưng ca mt s đc cht kim loi nng (Cd2+, Hg 2+) lên quá trình sinh
Tác giả: Nguyên Ngọc Hùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình đánh giá tác đng môi trưng /
Tác giả: Hoàng Hưng,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 333.714
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cu, đánh giá nhng tác đng môi trưng ca công trình thy li bc Bến Tre và đ xut các
Tác giả: Nguyễn Thị Quế Anh,
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn