Trang 1 trong 69 kết quả
Sắp xếp theo
Sinh hc đi cương. T.2- Sinh hc thc vt sinh hc đng vt & h sinh thái /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các nhân t hu ích ca vic s dng smartphone nh hưng đến hot đng hc tp ca sinh viên các
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Ngọc Nhi, Trần Lê Bảo Linh,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 371.33
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Đánh giá hin trng s dng túi nilon ca sinh viên ti trưng đi hc công ngh TP.HCM (HUTECH) và
Tác giả: Lê Ngọc Thùy Trâm, Lê Thị Vu Lan (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7288
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá vic thc hin các tiêu chí liên quan môi trưng trong xây dng nông thôn mi ti huyn
Tác giả: Trương Thị Yến Phụng, Nguyễn Trần Ngọc Phương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu đ xut các bin pháp tng hp nhm bo v môi trưng ti các trang tri chăn nuôi. Áp
Tác giả: Trần Nguyễn Ngọc Diễm, ,
Mô tả vật lý: 79 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4095
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến cht lưng h thng thông tin kế toán trong môi trưng ng dng
Tác giả: Ngô Ngọc Nguyên Thảo, Trần Nam Trung (GVHD),
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Các gii pháp nâng cao cht lưng đào to ngun nhân lc ca các trưng trung cp chuyên nghip trên
Tác giả: Nguyễn Ngọc Khánh Dũng , Phan Ngọc Trung(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu áp dng sn xut sch hơn ti trung tâm nghiên cu và hun luyn chăn nuôi Bình Thng -
Tác giả: Trịnh Thị Ngọc Linh, Trương Thanh Cảnh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn