Trang 1 trong 92 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu vic s dng rơm,r to ra các sn phm môi trưng. /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế h thng điu khin đèn giao thông dùng vi x lý /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Trưởng,
Mô tả vật lý: 93 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin t chc kim soát ni b nhm tăng cưng cht lưng thông tin kế toán tài chính ca các
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Thư,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Ngoi giao Trung Quc /
Tác giả: Phiên Quốc Bình,
Mô tả vật lý: 131tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 327.51
ISBN: vie
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Giáo trình lý thuyết k thut phc v bàn :
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngọc,
Mô tả vật lý: 257tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 642.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Nghiên cu đ xut các bin pháp tng hp nhm bo v môi trưng ti các trang tri chăn nuôi. Áp
Tác giả: Trần Nguyễn Ngọc Diễm,
Mô tả vật lý: 79 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4095
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Qun tr hot đng chuyn giá ca các doanh nghip trong nưc ti thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Trương Ngọc Hiệp,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.52
ISBN: 1241850008
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế giám sát cht lưng không khí s dng sóng Zigbee /
Tác giả: Trần Đức Danh,
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nhm nâng cao cht lưng dch v công ca văn phòng UBND qun 2, TP.HCM /
Tác giả: Phan Ngọc Tân,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nhà khoa hóa trưng đi hc khoa hc t nhiên /
Tác giả: Phạm Văn Trường,
Mô tả vật lý: 123 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn