Trang 1 trong 31 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thin quy trình nhp khu ca Công ty thương mi dch v Đi Trưng Phát /
Tác giả: Tào Thị Thúy Lành,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát và đánh giá hin trng môi trưng các ch t phát ti qun Bình Tân và đ xut hưng qun
Tác giả: Nguyễn Hồng Thảo Vi,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.714
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu, thiết kế s tay hưng dn công tác bo v và x lý môi trưng cho chiến sĩ mùa hè xanh
Tác giả: Võ Hồng Anh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Lý lun và phương pháp th dc th thao :
Tác giả: Nguyễn Toán,
Mô tả vật lý: 547tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.01
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lý lun và phương pháp giáo dc th cht trong trưng hc :
Tác giả: Đồng Văn Triệu,
Mô tả vật lý: 207tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 613.7088378198
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kho sát nh hưng ca các loi giá th và t l phi trn giá th lên kh năng sinh trưng và ra
Tác giả: Nguyễn Thị Phương,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Ci tiến phương pháp ging dy các môn khoa hc Mac-Lênin ti trưng Đi hc dân lp K thut Công
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 50 tr. ; , 32 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cu
Giáo trình lý lun và phương pháp nghiên cu khoa hc th dc th thao :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 407tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.072
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thao tác đin và hàn ni mch đin t :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 259 tr. : , hình nh ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 9786049389856 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Ngân hàng câu hi và đáp án môn hc phương pháp nghiên cu khoa hc th dc th thao /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 39tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.072
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn