Trang 1 trong 70 kết quả
Sắp xếp theo
Qun tr hn mc tín dng đi vi các doanh nghip hot đng kinh doanh xut khu cà phê ca ngân
Tác giả: Trần Thị Thủy Nga, Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp nhm hoàng thin hot đng qun tr tài chính ca công ty C phn đu tư phát trin
Tác giả: Quách Thị Ngọc Trân , Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t tác đng đến giá tr thương hiu đng h cao cp Jaquet droz ca công ty Frost of London
Tác giả: Đinh Diệu Linh, Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 174tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.827
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca ngưi np thuế khi giao dch đin t vi cơ quan thuế ti
Tác giả: Huỳnh Trọng Tín, Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t cht lưng dch v hành chính công nh hưng đến s hài lòng ca ngưi np thuế ti chi
Tác giả: Trần Anh Sơn, Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nhn dng các yếu t tác đng đến vic chp hành an toàn lao đng ca ngưi lao đng trên các công
Tác giả: Trần Đình Tân, Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 119tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Qun tr hot đng xut khu, nhp khu ca doanh nghip FDI ti chi cc hi quan qun lý hàng đu
Tác giả: Trần Anh Khoa , Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu nhng thun li ca doanh nghip xây dng tư nhân va và nh khi tham gia các d án thuc
Tác giả: Trương Công Bằng , Ngô Quang Tường(Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin công tác qun lý thu thuế thu nhp cá nhân t chuyn nhưng vn trên đa
Tác giả: Nguyễn Thị Tâm, Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 110tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.242
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn