Trang 1 trong 124 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên khoa qun tr kinh doanh đi vi cht
Tác giả: Hồ Thị Bích Tuyền, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 146 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên v cht lưng dch v đào to ti khoa qun tr
Tác giả: Bùi Đức Hòa, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu hin trng, xây dng các gii pháp kim soát ô nhim và s dng bn vng tài nguyên nưc
Tác giả: Nguyễn Vương Vũ, Trương Thanh Cảnh(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca ngưi np thuế khi giao dch đin t vi cơ quan thuế ti
Tác giả: Huỳnh Trọng Tín, Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Ngân hàng thương mi c phn thành ph H Chí Minh : Nhìn li 1 chng đưng phát trin /
Tác giả: Phạm Văn Năng, Trần Hoàng Ngân, Trương Quang Thông, ,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Xây dng công trình cu đưng trên nn đt yếu : Bài ging môn hc /
Tác giả: Phan Dũng, Trương Quang Thành, ,
Mô tả vật lý: 163 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 624.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cu hin trng và đ xut các gii pháp qun lý rác thi sinh hot ti TP.Qung Ngãi tnh
Tác giả: Trương Thanh Cảnh giáo viên hướng dẫn, Trần Công Uẩn, ,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Hoàn thin hot đng thanh tra thuế đi vi doanh nghip trong cơ chế t khai, t np ti cc thuế
Tác giả: Đặng Tự Thành Chi, Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN: 1341820009
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn