Trang 1 trong 142 kết quả
Sắp xếp theo
Công ty kinh doanh đa c qun 1 /
Tác giả: Bùi Thanh Tuấn,
Mô tả vật lý: 42 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Cơ s thiết kế máy xây dng /
Tác giả: Trương Quốc Thành,
Mô tả vật lý: 355 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 690.0284
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế chung cư B21 /
Tác giả: Nguyễn Thiện Minh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế nhà cao tng CT2 (phưng 14-Q 6-TP.HCM) /
Tác giả: Nguyễn Thanh Hảo,
Mô tả vật lý: 180tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến cht lưng nm cao su thiên nhiên trên đa bàn TP.HCM /
Tác giả: Nguyễn Đông Thành,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Ph lc :
Tác giả: Nguyễn Minh Phương,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế thư vin ĐH quc gia Hà Ni /
Tác giả: Phạm Thị Thu Trang,
Mô tả vật lý: 184 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Qun tr hot đng chuyn giá ca các doanh nghip trong nưc ti thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Trương Ngọc Hiệp,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.52
ISBN: 1241850008
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Công trình trung tâm mt /
Tác giả: Ngô Trung Dũng,
Mô tả vật lý: 256 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Qun tr hàng tn kho ti công ty c phn xây dng trang trí ni tht Thành Đô /
Tác giả: Phan Sel,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.787
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn