Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu áp dng sn xut sch hơn ti trung tâm nghiên cu và hun luyn chăn nuôi Bình Thng -
Tác giả: Trịnh Thị Ngọc Linh, Trương Thanh Cảnh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu hin trng môi trưng và xây dng các gii pháp qun lý rác thi sinh hot ti TP. Vũng
Tác giả: Trương Thanh Cảnh giáo viên hướng dẫn, Trần Thị Tiên, ,
Mô tả vật lý: 126 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu hin trng và xây dng các gii pháp kim soát ô nhim môi trưng do cht thi sn xut
Tác giả: Đặng Nhã Phương, Trương Thanh Cảnh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu hin trng và đ xut các gii pháp qun lý rác thi sinh hot ti TP.Qung Ngãi tnh
Tác giả: Trương Thanh Cảnh giáo viên hướng dẫn, Trần Công Uẩn, ,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca ngp úng đến hin trng chết cây ăn trái vưn cây Lái Thiêu - Bình Dương
Tác giả: Nguyễn Thiện Ngôn, Trương Thanh Cảnh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu hin trng và đ xut các gii pháp qun lý rác thi sinh hot qun Hi Châu-TP Đà Nng /
Tác giả: Huỳnh Kiên Trung, Trương Thanh Cảnh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 122 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu đánh giá mt s khía cnh kinh tế trong quy hoch môi trưng ca tnh hu giang /
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Lê Thanh Hải giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 115 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng và đ xut các bin pháp qun lý rác thi sinh hot ti qun 8 TPHCM /
Tác giả: Trương Thanh Cảnh giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Ngọc Cường, ,
Mô tả vật lý: 125 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn