Trang 1 trong 56 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá tim năng t mô hình x lý cht thi chăn nuôi bng hm biogas quy mô h gia đình tnh
Tác giả: Trần Thị Hồng Nhung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng quy trình kim toán khon mc tài sn c đnh và chi phí khu hao ti công ty trách nhim
Tác giả: Lê Thị Tuyết Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán tài sn c đnh và phân tích tình hình s dng tài sn c đnh ti công ty c phn dch v
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Tứ Ly,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Th nghim c đnh saccharomyces cerevisiae và pichia anomala trên cht mang pva - alginate và ng
Tác giả: Ngô Lê Hồng Duyên,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chế to b khuôn np xích dùng trong các thiết b t đng /
Tác giả: Trần Thái Bình,
Mô tả vật lý: 461 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tư duy đnh hưng cho qun tr = :
Tác giả: De Bono Edward,
Mô tả vật lý: 332tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 153.35024658
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hưng dn thiết kế - lp ráp Robot t các linh kin thông dng /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương,
Mô tả vật lý: 312 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
T hc 600 ch Kanji căn bn /
Tác giả: Hoàng Quỳnh,
Mô tả vật lý: 269tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 495.681
ISBN: 9786049557347
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tìm hiu lut kinh tế ( Tư liu mi nht ) /
Tác giả: Hồ Ngọc Cẩn,
Mô tả vật lý: 839 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 343.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế thiết b lưu tr và truy xut đĩa CD t đng /
Tác giả: Thịnh Văn Minh,
Mô tả vật lý: 112 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn