Trang 1 trong 52 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca ngưi s dng đi vi h thng ng dng công
Tác giả: Trần Quốc Danh, Mai Đình Lâm (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thc trng quy trình kim toán khon mc tài sn c đnh và chi phí khu hao ti công ty trách nhim
Tác giả: Lê Thị Tuyết Trang, Trần Nam Trung (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Các nhân t nh hưng đến ý đnh mua sn phm bo him liên kết qua ngân hàng ca các khách hàng cá
Tác giả: Cao Thị Ngọc Ánh, Trần Thị Ngọc Cẩm, Hoàng Thị Tú Anh,
Mô tả vật lý: 29tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Công ngh thông tin đnh hưng hc tp, nghiên cu và phát trin ngh nghip /
Tác giả: Nguyễn Văn Sinh, Trần Mạnh Hà (Chủ biên) Huỳnh Khả Tú (Biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9786048217686
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Gii pháp hn chế ri ro tín dng ti ngân hàng thương mi c phn đu tư và phát trin Vit Nam chi
Tác giả: Trần Thị Cẩm Thơ, Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kế toán doanh thu, chi phí và xác đnh kết qu hot đng kinh doanh ca Công ty c phn Tư vn Thiết
Tác giả: Cao Thùy Bảo Trân, Trần Tấn Hùng (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Các yếu t nh hưng đến s hoàn thành d án đu tư xây dng nông thôn mi huyn Hóc Môn (xét giai
Tác giả: Đinh Văn Ánh , Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 167tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kế toán tài sn c đnh và phân tích tình hình s dng tài sn c đnh ti công ty c phn dch v
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Tứ Ly giáo viên hướng dẫn, Trần Đắc Long, ,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu xác đnh các yếu t ri ro nh hưng đến các d án đu tư bt đng sn trên đa bàn qun
Tác giả: Lâm Ngọc Phấn, Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn