Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Tài chính dành cho ngưi qun lý /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.152
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hc tp cũng cn chiến lưc =
Tác giả: Landsberger Joe, ,
Mô tả vật lý: 277tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 371.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
10 ngày tp trung ôn tp cho bài thi toefl iBT =
Tác giả: Ichizo Ueda,
Mô tả vật lý: 351 tr. ; , 21cm + , 1CD
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9786045867020 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các k năng qun lý hiu qu /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 360 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quyn lc, tm nh hưng và sc thuyết phc /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Cm nang kinh doanh Harvard k năng ra quyết đnh = :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 173tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 9786045831748
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun lý s thay đi và chuyn tiếp /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.409
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun lý tính sáng to và đi mi /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.401
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tuyn dng và đãi ng ngưi tài /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.311
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Qun lý hiu sut làm vic ca nhân viên =
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 167 tr. : , sơ đ ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3125
ISBN: 9786045858738
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn