Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Qun lý hiu sut làm vic ca nhân viên = Harvard Business Essentials - Performance Management /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu biên (dịch) , Nguyễn Quốc Việt (hiệu đính) , First News,
Mô tả vật lý: 167 tr. : , sơ đ ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3125
ISBN: 9786045858738
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun lý tính sáng to và đi mi /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì hiệu đính, Trần Thị Bích Nga dịch, Phạm Ngọc Sáu dịch, ,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.401
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Quyn lc, tm nh hưng và sc thuyết phc /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì hiệu đính, Trần Thị Bích Nga dịch, Phạm Ngọc Sáu dịch, ,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tuyn dng và đãi ng ngưi tài /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga dịch, Phạm Ngọc Sáu dịch, Nguyễn Văn Quì hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.311
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các k năng qun lý hiu qu /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga dịch, Phạm Ngọc Sáu dịch, Nguyễn Văn Quì hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 360 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tài chính dành cho ngưi qun lý /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga dịch, Phạm Ngọc Sáu dịch, Nguyễn Văn Quì hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.152
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun lý s thay đi và chuyn tiếp /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga dịch, Phạm Ngọc Sáu dịch, Nguyễn Văn Quì hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.409
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hc tp cũng cn chiến lưc = Study guides and strategies /
Tác giả: Joe Landsberger, Nguyễn Thanh Hương, Đào Tú Anh, Đỗ Ngọc Bích, Trần Hà Hải (dịch),
Mô tả vật lý: 277tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 371.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
10 ngày tp trung ôn tp cho bài thi toefl iBT = 10 days crash course /
Tác giả: Ichizo Ueda, Chiaki Taoka, Toshiko Ueda, Trần Bích Ngọc (dịch), ,
Mô tả vật lý: 351 tr. ; , 21cm + , 1CD
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9786045867020 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Cm nang kinh doanh Harvard k năng ra quyết đnh = harvard business essentials decision making /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu (dịch) , Đỗ Thanh Năm (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 173tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 9786045831748
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn