Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế văn phòng làm vic qun Tân Bình /
Tác giả: Trần Thị Nguyên Hảo,
Mô tả vật lý: 234 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế ngân hàng NN&PTNTVN chi nhánh Ch Ln TPHCM /
Tác giả: Trần Tấn Kim,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin th tc thành lp và đăng ký kinh doanh đi vi các loi hình doanh nghip vn trong nưc
Tác giả: Nguyễn Đình Phan,
Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 338.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn