Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Kho sát kh năng kháng nm ca hp cht th cp vi khun Lactic và ng dng trong bo qun ht đâu
Tác giả: Trần Lê Bích Trâm,
Mô tả vật lý: 103tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát kh năng ng dng dch nuôi cy vi khun lactobacillus plantarum l5 vào bo qun và x lý
Tác giả: Nguyễn Xuân Việt,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.37
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
S tác đng ca cht lưng dch v đào to đến thương hiu trưng đi hc thông qua s hài lòng ca
Tác giả: Trần Gia Anh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn