Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân t hu ích ca vic s dng smartphone nh hưng đến hot đng hc tp ca sinh viên các
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 371.33
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Thiết kế cao c văn phòng NEWCITY Q.2-TP.HCM /
Tác giả: Lê Hoàng Công Quốc Bảo,
Mô tả vật lý: 224tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Lp báo cáo kinh tế k thut công trình nhà điu hành đin lc Đc Linh 2 /
Tác giả: Trần Ngọc Châu,
Mô tả vật lý: 121tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các nhân t hu ích ca vic s dng smartphone nh hưng đến hot đng hc tp ca sinh viên các
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 371.33
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Kho sát kh năng ng dng dch nuôi cy vi khun lactobacillus plantarum l5 vào bo qun và x lý
Tác giả: Nguyễn Xuân Việt,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.37
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn