Trang 1 trong 23 kết quả
Sắp xếp theo
Kho sát các điu kin trích ly và phân tích thành phn kháng oxy hóa ca dch trích lipid t rong
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán xác đnh kết qu kinh doanh ti công ty TNHH terratex Vit Nam /
Tác giả: Trần Ngọc Phương Linh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca nưc thi chăn nuôi đến vi sinh vt nưc /
Tác giả: Dương Huỳnh Anh ( Ths Trần Thị Mai Phương ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích mt s thành phn khoáng oxy hóa t dch trích rong bin nâu thu đưc bng phương pháp
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Diệp,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu quy trình sn xut snack t rong nâu sargassum polycystum /
Tác giả: Đỗ Phương Vy,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu sn xut th sa tươi cà phê /
Tác giả: Võ Thị Bích Phượng,
Mô tả vật lý: 31 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 641.3373
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu đ xut gii pháp an toàn môi trưng các trang tri nuôi trng thy sn tnh An Giang /
Tác giả: Trần Thị Mai Phương,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
L hi ngm hoa anh đào Nht Bn dưi góc nhìn ca văn hóa ng x /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 306.0952
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
D đnh khi nghip bng phương thc nhưng quyn thương mi ca sinh viên Trưng Đi hc Công ngh
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Thúy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Pháp lut v gii quyết tranh chp kinh doanh, thương mi bng Tòa án Thc tin ti tnh Long An /
Tác giả: Phan Ngọc Minh Thanh,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn