Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Kho sát kh năng to sn phm hành tăm ngâm chua vi mt s loi gim /
Tác giả: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Tưởng An (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.86
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát điu kin lên men nhm nâng cao cht lưng rưu trái điu /
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Thị Tưởng An, Nguyễn Văn Khoa (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 663.224
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Bưc đu x lí v bp và b sung mn da làm cơ cht trng nm hoàng kim /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Linh, Trần Thị Tưởng An (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 635.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát điu kin trng nm hoàng kim (pleurotus citrinopileatus) trên giá th v mía /
Tác giả: Phạm Như Ngọc, Trần Thị Tưởng An (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Bưc đu x lí v bp và b sung mn da làm cơ cht trng nm Hoàng Kim /
Tác giả: Huỳnh Ngọc Lan, Trần Thị Tưởng An (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 635.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát trích ly Lignin t g cao su (Hevea brasiliensis) /
Tác giả: Trần Quốc Minh Nguyên, Trần Thị Tưởng An (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 572.56682
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Th nghim sn xut nưc i lên men cn b sung l. plantarum /
Tác giả: Nguyễn Đăng Nguyên, Trần Thị Tưởng An (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 663.13
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn