Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Kho sát kh năng to sn phm hành tăm ngâm chua vi mt s loi gim /
Tác giả: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Tưởng An (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Bưc đu x lí v bp và b sung mn da làm cơ cht trng nm Hoàng Kim /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Linh, Trần Thị Tưởng An (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Th nghim sn xut nưc i lên men cn b sung l. plantarum /
Tác giả: Nguyễn Đăng Nguyên, Trần Thị Tưởng An (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 663.13
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH