Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Kho sát kh năng to sn phm hành tăm ngâm chua vi mt s loi gim /
Tác giả: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Tưởng An (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 664.86
Bưc đu x lí v bp và b sung mn da làm cơ cht trng nm Hoàng Kim /
Tác giả: Huỳnh Ngọc Lan, Trần Thị Tưởng An (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 635.8
Kho sát trích ly Lignin t g cao su (Hevea brasiliensis) /
Tác giả: Trần Quốc Minh Nguyên, Trần Thị Tưởng An (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 572.56682
Th nghim sn xut nưc i lên men cn b sung l. plantarum /
Tác giả: Nguyễn Đăng Nguyên, Trần Thị Tưởng An (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 663.13
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH