Trang 1 trong 245 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế cung cp đin xí nghip may xut khu khu công nghip Trng Bàng - Tây Ninh /
Tác giả: Trần Tấn Hữu,
Mô tả vật lý: 130tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu thc trng vic qun lý môi trưng ti huyn nhơn trch và đ xut các gii pháp khc
Tác giả: Trần Thị Liên,
Mô tả vật lý: 146 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
nh hưng ca văn hóa đến du lch Hi An và bin pháp phát trin du lch Hi An /
Tác giả: Trần Nhật Phương,
Mô tả vật lý: 44 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
ng dng h thng thông tin đa lý (GIS) và vin thám đ phân tích, đánh giá hin trng s dng đt
Tác giả: Lê Thanh Hòa,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu kh năng x lý ca các loi bèo đi vi nưc thi thy sn /
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hải Minh,
Mô tả vật lý: 21 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Các bin pháp thâm nhp th trưng M /
Tác giả: Trần thị Trang,
Mô tả vật lý: 73 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Công ngh may mũ giày th thao :
Tác giả: Trần Thị Thu Trang,
Mô tả vật lý: 40 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 685.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu, đánh giá hin trng môi trưng và đ xut bin pháp bo v rng ti khu vc d kiến khai
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Công ngh may mũ giày th thao :
Tác giả: Trần Thị Thu Trang,
Mô tả vật lý: 41 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 685.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kho sát kh năng x lý nưc ngm nhim phèn nhôm ca sn phm ZC (Zeolit - than hot tính) /
Tác giả: Đặng Thị Minh Trang,
Mô tả vật lý: 36 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn