Trang 1 trong 227 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu, đánh giá hin trng môi trưng và đ xut bin pháp bo v rng ti khu vc d kiến khai
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Minh Chánh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng s dng túi nylon phân hy sinh hc trên đa bàn quận Bình Thạnh và quận 1
Tác giả: Trần Thị Ngọc Yến, Lê Thị Vu Lan (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Các ri ro thưng gp, gii hn chế và phòng nga ri ro trong hot đng thanh toán hàng nhp khu
Tác giả: Võ Thị Cẩm Bình, Trần Thị Trang (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Qun tr ngun nhân lc và mt s gii pháp nhm hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti
Tác giả: Trần Thị Tâm, Trần Thị Trang (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng và đ xut bin pháp qun lý cht thi rn công nghip và cht thi rn nguy hi
Tác giả: Trần Ngọc Hải , Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 159tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thc trng và mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu hot đng huy đng vn tin gi khách hàng cá
Tác giả: Mai Thị Ngọc Hà, Trần Thị Trang (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát hin trng qun lý môi trưng ti nhà máy Casumina Bình Dương, th trn Uyên Hưng, huyn
Tác giả: Phạm Thị Mỹ Tiên, Lê Thị Vu Lan (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng s dng túi nylon phân hy sinh hc trên đa bàn qun Bình Thnh và qun 1 đng
Tác giả: Trần Thị Ngọc Yến, Lê Thị Vu Lan (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.4458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Mt s gii pháp và kiến ngh nhm hoàn thin quy trình giao nhn hàng hóa nhp khu bng Container
Tác giả: Đỗ Thị Kim Huyền, Trần Thị Trang (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn