Trang 1 trong 51 kết quả
Sắp xếp theo
Gii quyết tranh chp đu tư quc tế :
Tác giả: Trần Việt Dũng,
Mô tả vật lý: 230tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 346.092
Bộ sưu tập: Sách tham kho
ng dng phương pháp kim soát cht lưng bng thng kê ci tiến h thng qun lý cht lưng ISO
Tác giả: Trần Chí Thạch,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng và mt s gii pháp nhm thúc đy hot đng kinh doanh xut nhp khu ti công ty c phn
Tác giả: Trần Tiến Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các yếu t nh hưng đến tiến đ các d án đu tư xây dng thuc tng công ty du lch Sài Gòn /
Tác giả: Nguyễn Hồng Hải Phước,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp xây dng chính sách tín dng thích hp ti ngân hàng Tiên Phong - chi nhánh HCM /
Tác giả: Đoàn Đức Trân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các yếu t tác đng đến ri ro hot đng ti ngân hàng thương mi c phn Tiên Phong /
Tác giả: Trần Thị Thu Hằng,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
C# 2005 :
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 424 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách tham kho
ng dng mng nơron và logic m vào nhn dng đánh giá trong h thng đin :
Tác giả: Trần Hoàng Lĩnh,
Mô tả vật lý: 24tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 621.310285
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Cơ s nghiên cu và sáng to Robot /
Tác giả: Trần Thế San,
Mô tả vật lý: 422 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu nguyên nhân gây nh hưng đến s chm tr tiến đ bàn giao công trình xây dng không s
Tác giả: Hồ Văn Trực,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn