Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s gii pháp nâng cao năng lc cnh tranh trong dch v giao nhn hàng hóa xut nhp khu ca xí
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Sc mnh ca tp trung bí quyết đơn gin đ thành công và t do tài chính t nhng ngưi khng l
Tác giả: Canfield Jack,
Mô tả vật lý: 402tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 158.1
ISBN: 9786046501800
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Quyn lc, tm nh hưng và sc thuyết phc /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các nhân t nh hưng đến công tác t chc kế toán trách nhim ti các công ty niêm yết trên sàn
Tác giả: Vũ Thị Kim Hồng,
Mô tả vật lý: 107 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mã Vân - CEO hàng đu Trung Quc /
Tác giả: Chu Phủ,
Mô tả vật lý: 276tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nâng cao s hài lòng ca khách hàng v cht lưng dch v vn hành và bo dưng ngành công nghip
Tác giả: Mạc Kim Hữu,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t ca cht lưng dch v đào to tác đng đến s hài lòng ca sinh viên trưng đi hc Dân
Tác giả: Nguyễn Thị Duân,
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn