Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s tc làm M ca ngưi Mưng vùng Mưng Lang (Phú Yên - Sơn La) : Tp 2 /
Tác giả: Lò Xuân Dừa, Trần Văn Phấn (chủ biên),
Mô tả vật lý: 462tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786045395943
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế các khi chc năng và các phn t ca đu t dn vô tuyến ch đng /
Tác giả: Trần Xuân Kiên (chủ biên), Lê Kỳ Biên, Trần Văn Hùng, Lê Duy Hiệu,
Mô tả vật lý: 221 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Góc nhìn cn cnh: Thế gii và bin Đông sau phán quyết ca Tòa Trng tài /
Tác giả: Trần Nam Tiến (chủ biên),
Mô tả vật lý: 254tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 320.15
ISBN: 9786046837909
Bộ sưu tập: Sách tham kho
H thng bài tp hun luyn cu lông : sách tham kho dùng cho sinh viên đi hc Th dc Th thao /
Tác giả: Trần Văn Vinh (chủ biên), Đào Chí Thanh, Phan Thế Đệ,
Mô tả vật lý: 295tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.345
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Dưc lý hc lâm sàng /
Tác giả: Đào Văn Phan (chủ biên), Nguyễn Trọng Thông, Nguyễn Trần Giáng Hương, ,
Mô tả vật lý: 689tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Dưc lý hc lâm sàng /
Tác giả: Đào Văn Phan (chủ biên), Nguyễn Trọng Thông, Nguyễn Trần Giáng Hương, ,
Mô tả vật lý: 695tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 9786046631187 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn