Trang 1 trong 193 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích thiết kế h thng thông tin và xây dng chương trình thi trc nghim môn Toán ti trưng
Tác giả: Trần Thị Bình An, Nguyễn Thị Hạnh, Văn Như Bích (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nâng cao hiu qu h thng kim soát ni b theo hưng ngăn nga ri ro trong hot đng tín dng ti
Tác giả: Nguyễn Mộng Long Châu, Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu tích hp h thng qun lý môi trưng theo ISO 14001:2004 vi h thng qun lý an toàn và
Tác giả: Lê Thị Bích Liễu, Trần Thị Tường Vân (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Hoàn thin h thng kim soát ni b đi vi nghip v tín dng ti các chi nhánh ngân hàng Nông
Tác giả: Trần Thị Hạ Quyên, Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 161tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến mc đ gian ln và sai sót ca kế toán viên các doanh nghip trong ngành
Tác giả: Nguyễn Đình Tuấn, Trần Anh Tuấn (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 127 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Trang phc c truyn ca ngưi HMông Hoa tnh Yên Bái /
Tác giả: Trần Thị Thu Thủy (khảo sát nghiên cứu),
Mô tả vật lý: 299tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 391.09597
ISBN: 9786045395882
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các nhân t nh hưng đến t chc h thng thông tin kế toán ti các đơn v kho bc nhà nưc trên
Tác giả: Cao Qúy Khương, Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 137 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Ngh đan đát vùng thôn quê huyn Sơn Hòa tnh Phú Yên /
Tác giả: Trần Sĩ Huệ, ,
Mô tả vật lý: 174tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786049027482
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nhng nhân t nh hưng ti hiu qu kim soát ni b quy trình thu chi ti trưng Cao đng Giao
Tác giả: Đặng Thanh Tâm, Trần Hồng Vân (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 161 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn