Trang 1 trong 119 kết quả
Sắp xếp theo
Vn hành h thng đin /
Tác giả: Trần Quang Khánh,
Mô tả vật lý: 340 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3191
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cu và thiết kế h thng điu khin qua mng profinet /
Tác giả: Trần Văn Thuận,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tính toán thiết kế h thng x lý nưc ngm cp cho sinh hot xã Tân Bình, Huyn Tân Uyên, Tnh Bình
Tác giả: Lê Văn Thái,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu c s khoa hc xây dng h thng qun lý môi trưng theo ISO 14001: 2004 /
Tác giả: Lê Trọng Quân ( KS Trần Thị Tường Vân ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế h thng x lý nưc thi sinh hot cho khu ngh dưng cao cp ti khu vc Dinh I
Tác giả: Trương Xuân Sơn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
H thng báo đim qua đưng đin thoi /
Tác giả: Nguyễn Văn Hoà,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Dưc lý hc lâm sàng /
Tác giả: Đào Văn Phan,
Mô tả vật lý: 689tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu và trin khai h thng VoIP tren mã ngun m ASTERISK /
Tác giả: Trần Thái Vinh Quang,
Mô tả vật lý: 170 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
H thng thông tin kế toán.
Tác giả: Huỳnh Văn Hiếu,
Mô tả vật lý: 176tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
H thng bài tp hun luyn cu lông :
Tác giả: TrầnVăn Vinh,
Mô tả vật lý: 295tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.345
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn