Trang 1 trong 32 kết quả
Sắp xếp theo
Hi đáp văn hóa đc đáo trong kiến trúc nhà các dân tc Vit Nam /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 133tr. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Điu khin công sut lò nhit bng phương pháp pid /
Tác giả: Thái Hoàng Trúc,
Mô tả vật lý: 60 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Gii pháp phát trin thi trưng chng khoán Vit Nam /
Tác giả: Hoàng Văn Hùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thc trng và gii pháp thu hút du khách quc tế đến Vit Nam trong giai đon khng hong kinh tế
Tác giả: Trần Hữu Phong,
Mô tả vật lý: 48tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Điu khin thiết b đin qua đưng dây đin /
Tác giả: Trần Viết Thắng,
Mô tả vật lý: 86 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Th trưng chng khoán - Cu trúc và cơ chế hot đng :
Tác giả: Nguyễn Thị Cành,
Mô tả vật lý: 372 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332.64
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các nguyên lý tin t ngân hàng và th trưng tài chính :
Tác giả: Nguyễn Văn Luân,
Mô tả vật lý: 337 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dng thương hiu Vit trong xu thế cnh tranh và hi nhp /
Tác giả: Hoàng Đức Bình,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.82709597
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Thiết kế cu Ngân Hàng /
Tác giả: Trần Hoàng Hải,
Mô tả vật lý: 196 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu và phát trin phn mm h tr hc Lut giao thông đưng b Vit Nam /
Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt,
Mô tả vật lý: 21 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn