Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s tc làm M ca ngưi Mưng vùng Mưng Lang (Phú Yên - Sơn La) : Tp 2 /
Tác giả: Lò Xuân Dừa, Trần Văn Phấn (chủ biên),
Mô tả vật lý: 462tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786045395943
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Ngh đánh cá th công xưa ca ngư dân vùng bin Hoài Nhơn, Bình Đnh /
Tác giả: Trần Xuân Toàn, Trần Xuân Liếng,
Mô tả vật lý: 249tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786049305887
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu nh hưng ca chun mc đo đc ngh nghip kế toán đến cht lưng báo cáo tài chính ca
Tác giả: Trần Quốc Hùng, Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 174.9657
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu hoàn thin môi hình thu gom, x lý cht thi rn sinh hot đáp ng nhu cu phát trin th
Tác giả: Trần Văn Út, Nguyễn Xuân Trường(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tìm hiu chung v phn mm PSS/Adept và ng dng phn mm tính toán tái cu trúc cho lưi đin Lê
Tác giả: Trần Anh Dũng giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Phương Nam, ,
Mô tả vật lý: 73 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Vn dng nhng nguyên tc Basel trong qun lý n xu ti các ngân hàng thương mi Vit Nam. /
Tác giả: Trần Nam Trung (chủ nhiệm đề tài), , Trịnh Xuân Hưng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Tìm hiu chung v phn mm PSS/Adept và ng dng phn mm đ lp đt t bù cho lưi đin Lê Minh
Tác giả: Trần Anh Dũng giáo viên hướng dẫn, Trần Phương Nam, ,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Các yếu t tác đng đến thù lao hi đng qun tr ti các công ty niêm yết trên sàn chng khoán Vit
Tác giả: Trịnh Xuân Hoàng, Nguyễn Trần Phúc (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.422
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin hot đng marketing mix ti công ty trách nhim hu hn SYM Vit Nam đến
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Anh Minh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá hin trng môi trưng khu đô th An Phú - An Khánh, Qun 2 và đ xut các gii pháp hưng
Tác giả: Trần Xuân Mỹ, Thái Văn Nam(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn