Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiu nguyên nhân gây lũ - lt và phân tích hin trng các gii pháp phòng, tránh lũ - lt tnh
Tác giả: Đặng Thủy Tiên,
Mô tả vật lý: 145tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.34936
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích din biến cht lưng nưc mt trưc và sau khi thc hin d án v sinh môi trưng thành
Tác giả: Huỳnh Diễm Sương,
Mô tả vật lý: 116tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.728
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hiu qu chng ngp d án v sinh môi trưng tp. Hcm lưu vc Nhiêu lc - Th Nghè /
Tác giả: Mạch Thiên Kim,
Mô tả vật lý: 140tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích ri ro d án v sinh môi trưng TP. H Chí Minh thuc lưu vc nhiêu lc - Th nghè trưc
Tác giả: Phan Anh Tú,
Mô tả vật lý: 177tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu và phân tích mi quan h/tương quan gia hin trng môi trưng vùng ĐBSCL và s kin đi
Tác giả: Phạm Nguyễn Hoàng Dung,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn