Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu nh hưng ca các yếu t, ánh sáng đèn LED lên quá trình tăng sinh PLB lan hoàng tho kèn
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cúc,
Mô tả vật lý: 129 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca đèn led trong nuôi cy in vitro và các yếu t trong h thng thy canh in
Tác giả: Nguyễn Thị Nhung,
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến quá trình trích ly tinh du bch đàn trng (eucalyptus
Tác giả: Nguyễn Trịnh Nhật Vy,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca các Elicitor, h thng LED ci tiến, môi trưng hai lp đến quá trình nhân
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu thu nhn và kho sát hot tính sinh hc ca hp cht anthocyanin t bp ci tím (brassica
Tác giả: Cao Thị Mỹ Hạnh,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca mt s yếu t, đèn led trong h thng thy canh in vitro đến quá trình nhân
Tác giả: Hà My Phụng Vỹ,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến quá trình trích ly tinh du t cây s chanh (cymbopogon
Tác giả: Huỳnh Chí Hiếu,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát nh hưng ca AgNO3, chitosan, 2, 4-d và thiết kế h thng đèn led (light emitting diodes)
Tác giả: Nguyễn Hồ Ngọc Bích,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu nh hưng ca mt s yếu t đến quá trình nhân ging cây lan hoàng tho kèn (dendrobium
Tác giả: Đoàn Thanh Tuấn,
Mô tả vật lý: 133tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát nh hưng ca AgNO3, chitosan, 2, 4-d và thiết kế h thng đèn led (light emitting diodes)
Tác giả: Nguyễn Hồ Ngọc Bích,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn