Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến quá trình trích ly tinh du t cây ngi cu (Artemisia vulgaris
Tác giả: Phan Phú Thắng, Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca đèn led trong nuôi cy in vitro và các yếu t trong h thng thy canh in
Tác giả: Nguyễn Thị Nhung, Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca mt s yếu t, đèn led trong h thng thy canh in vitro đến quá trình nhân
Tác giả: Hà My Phụng Vỹ, Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 134tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến quá trình trích ly tinh du c gng (Zingiber officinale
Tác giả: Phạm Thu Thủy, Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 105p. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến quá trình trích ly tinh du bch đàn trng (eucalyptus
Tác giả: Nguyễn Trịnh Nhật Vy, Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát nh hưng ca AgNO3, chitosan, 2, 4-d và thiết kế h thng đèn led (light emitting diodes)
Tác giả: Nguyễn Hồ Ngọc Bích, Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn