Trang 1 trong 72 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế và cài đt phn mm h tr qun lý "Kế toán hành chính s nghip" ti phòng tài chính -
Tác giả: Đinh Như Cường, ,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Quy trình thanh tra kim toán và các văn bn mi hưng dn v qun lý, thanh toán vn đu tư s dng
Tác giả: Tiến Phát, Tiến Đạt (sưu tầm và hệ thống),
Mô tả vật lý: 407tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 343.597034
ISBN: 9786049222863 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các nhân t bên trong doanh nghip tác đng đến cht lưng thông tin kế toán đưc trình bày trên báo
Tác giả: Tạ Thị Thơ, Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Giáo trình kế toán m = Financial accounting /
Tác giả: Phạm Thanh Liêm, , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 490tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các nhân t bên trong doanh nghip tác đng đến cht lưng thông tin kế toán đưc trình bày trên báo
Tác giả: Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 94tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp nhm hoàn thin công tác kế toán chi phí sn xut và tính giá thành sn phm ti
Tác giả: Trịnh Ngọc Anh giáo viên hướng dẫn, Trần Ngọc Diễm Hân, ,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến vic thanh quyết toán công trình xây dng vn ngân sách nhà nưc
Tác giả: Phương Hữu Đức, Đinh Công Tịnh,
Mô tả vật lý: 128tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0681
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp nhm hoàn thin công tác kế toán chi phí sn xut và tính giá thành sn phm ti
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hà, Trịnh Ngọc Anh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 86 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu, tính toán , thiết kế h thng cp nưc khu kinh tế ca khu Mc Bài, Huyn Bến Cu, Tnh
Tác giả: Trịnh Thành Luân, Lâm Vĩnh Sơn(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn