Trang 1 trong 71 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s gii pháp t chc chu trình mua vào và thanh tóan cho công ty INCOMFISH /
Tác giả: Tạ Thị Xuân Ca,
Mô tả vật lý: 50 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nhm hoàn thin công tác kế toán chi phí sn xut và tính giá thành sn phm ti
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hà,
Mô tả vật lý: 86 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế công trình cao c Đt Phương Nam /
Tác giả: Trần Thanh Loan,
Mô tả vật lý: 149 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kế toán tp hp chi phí sn xut và tính giá thành sn phm ti công ty c phn Xây Lp III -
Tác giả: Trình Thị Loan,
Mô tả vật lý: 91 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế công trình ngm /
Tác giả: Trần Thanh Giám,
Mô tả vật lý: 367 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.19
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thanh toán quc tế :
Tác giả: Nguyễn Văn Tiến,
Mô tả vật lý: 591 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 382.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
T hc lp trình Microsoft Visual C# toàn tp /
Tác giả: Nguyễn Văn Khoa,
Mô tả vật lý: 630 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đnh mc - Đơn giá toán xây dng cơ bn :
Tác giả: Nguyễn Văn Các,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 690
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
H d toán công trình trong qun lý xây dng cơ bn /
Tác giả: Nguyễn Văn Thành,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Hưng dn lp đnh mc - đơn giá - d toán - giá d thu thanh và quyết toán công trình xây dng s
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng,
Mô tả vật lý: 158 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 690
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn